Login Form

Velkommen

 

Vi er en rørleggerbedrift beliggende sentralt i Drammen med stor rekkevidde på våre ansatte.

Våre daglige dekningsområder er mellom Oslo og Sandefjord.

 

Vi utfører arbeider både hos private, og næringskunder. Vi kan være behjelpelig med prosjektering og utførelse av nye rørinstallasjoner, samt rehabilitering av gamle anlegg. Vi utfører også termografioppdrag.

Vann - Varme - Baderom - Tekniske rom - Eneboliger - Termografi

 

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene Spesielt har takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært en vanlig del av internkontrollen av elektriske anlegg i mange år.


Kontakt oss gjerne på telefon, eller epost om dere ønsker mer info om våre tjenester..